Tekst: Jan Czapliński

Reżyseria: Aneta Groszyńska

Scenografia: Tomasz Walesiak

Wideo: Adam Zapała

Muzyka: Ela Orleans

Inspicjent: Iwona Skiba

Zdjęcia: Tobiasz Papuczys

Obsada: Filip Perkowski

N
I
E
C
H

P
R
A
W
O

B
Ę
D
Z
I
E

Z

W
A
M
I

PREMIERA 18 GRUDNIA 2020 NA DUŻEJ SCENIE
CZAS TRWANIA: 75 MIN

JESTEŚMY W KRYZYSIE, MA ON WIELE IMION, JEDNO Z NICH BRZMI – KONSTYTUCJA. ZANIM UDA NAM SIĘ Z NIEGO WYJŚĆ, DOBRZE SPRÓBOWAĆ GO NAJPIERW ZROZUMIEĆ.

CHCEMY SPOJRZEĆ NA DZISIEJSZY KRYZYS KONSTYTUCYJNY Z PERSPEKTYWY HISTORII, SPOŁECZNYCH DOŚWIADCZEŃ PRAWA, PROTESTUJĄCEJ ULICY, WRESZCIE, Z PERSPEKTYWY SAMEGO TEATRU I ARTYSTÓW.

CHCEMY ZROZUMIEĆ JAK, KIEDY I PO CO (BO „PO CO” ZAWSZE JEST NAJWAŻNIEJSZE) POWSTAWAŁY KOLEJNE POLSKIE KONSTYTUCJE – TRZECIOMAJOWA, MARCOWA, KWIETNIOWA, PRL-OWSKA, WRESZCIE OBOWIĄZUJĄCA DZIŚ KONSTYTUCJA Z 1997 ROKU.

CHCEMY PRZYPOMNIEĆ SOBIE WSPÓLNIE, NA WSZELKI WYPADEK, CZYM WŁAŚCIWIE JEST KONSTYTUCJA, JAKA JEST JEJ FUNKCJA, I WRESZCIE – CO JEST W NIEJ NAPISANE. BO JEJ LEKTURA SAMA W SOBIE POTRAFI DODAĆ WIARY – A BEZ WIARY NIE DA SIĘ PRZEZWYCIĘŻYĆ ŻADNEGO KRYZYSU.

CHCEMY ODKRYĆ KONSTYTUCJĘ DLA SAMYCH SIEBIE. ZNALEŹĆ MIEJSCA, W KTÓRYCH PRAWO PRZESTAJE BYĆ ABSTRAKCJĄ, A ZACZYNA BYĆ ŻYCIOWĄ KWESTIĄ. A WRESZCIE WSKAZAĆ TE PRZESTRZENIE, W KTÓRYCH UJAWNIA SIĘ OBYWATELSKA SPRAWCZOŚĆ, W KTÓRYCH TĘTNI ŻYWOTNOŚĆ, AKTUALNOŚĆ I ISTOTNOŚĆ KONSTYTUCJI.

W SPEKTAKLU WYKORZYSTANO ZDJĘCIA AUTORSTWA:

BARTOSZA BAŃKI, ŁUKASZA CYNALEWSKIEGO, MAĆKA JAŹWIECKIEGO, SŁAWOMIRA KAMIŃSKIEGO, JĘDRZEJA NOWICKIEGO, WOJCIECHA OLKUŚNIKA, JAKUBA ORZECHOWSKIEGO, ROBERTA ROBASZEWSKIEGO, GRZEGORZA SKOWRONKA, TOMASZA WIERZEJSKIEGO, DAWIDA ŻUCHOWICZA DZIĘKI UPRZEJMOŚCI „AGENCJI GAZETA”, A TAKŻE ZDJĘCIE AUTORSTWA MARCINA BIAŁKA.

SPEKTAKL BIERZE UDZIAŁ W 27. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA WYSTAWIENIE POLSKIEJ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ.