teatr w wałbrzychu teatr w wałbrzychu
A A + A ++
ikona ikona

Zadanie inwestycyjne pt. „REMONT I PRZEBUDOWA WIDOWNI DUŻEJ SCENY WRAZ Z BALKONEM TEATRU” pozwoliło przystosować tę przestrzeń Teatru do współczesnych standardów, wymogów artystycznych i technicznych oraz należytego poziomu pod względem sprawności i efektywności funkcjonowania instytucji.

 • Całe zadanie – realizowane w latach  2020-2022 – podzielone zostało na etapy.
 • Łączny koszt to ponad 3 500 000 złotych.

 W I etapie przebudowaliśmy BALKON Dużej Sceny, korzystając z przyznanych środków finansowych Ministra Kultury w Programie „Infrastruktura Kultury” [300 tysięcy złotych] oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego i udziału Teatru [ponad 900 tysięcy złotych].

Rok 2022 zaplanowany został jako końcowy etap w/w inwestycji i sprowadził się do wykonania kompletnej modernizacji WIDOWNI Dużej Sceny [155 miejsc] w okresie od lipca do grudnia 2022. W całości finansowany został z funduszy i budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 • Na przełomie kwietnia i maja Teatr zaskakująco znalazł się bezradny wobec gwałtownie rosnących cen i faktycznych potrzeb na przeprowadzenie planowanej modernizacji w kontekście lawinowego wzrostu cen na rynku robót budowlanych. Fundusze na 2022 rok, przyznane i posiadane w budżecie Teatru, okazały się dużo niewystarczające, skutkiem czego wszystkie plany inwestycyjne stanęły pod znakiem zapytania. Teatr poprosił swego Organizatora – Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – o pomoc w rozwiązaniu tego nader istotnego problemu.
 • Cieszymy się ogromnie, że udało się i dzięki dodatkowym środkom finansowym w kwocie 1.188.007 złotych, przyznanym przez Samorząd Województwa na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2022 r. mogliśmy kontynuować przebudowę widowni Dużej Sceny. Modernizacja ta kosztowała ponad 2 300 000 złotych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zakres całościowy zadania „REMONT I PRZEBUDOWA WIDOWNI DUŻEJ SCENY WRAZ  Z BALKONEM TEATRU”  obejmował następujące działania:

 • W roku 2020 wykonano prace projektowo–kosztorysowe dla całego zadania wraz z modelem akustycznym, roboty sanitarno–wentylacyjne, montaż klap przeciwpożarowych, zakupiono fotele teatralne z możliwością szybkiego demontażu w ilości 1 kompletu (44 sztuki).
 • W roku 2021 – przeprowadzono działania w obrębie balkonu poprzez rozbiórkę podłóg i konstrukcji wsporczej, wykonanie konstrukcji stalowej stropów, impregnacje, konstrukcje wsporcze pod montaż foteli, obudowę stropu, zabudowę balkonu umożliwiającą przejście do dróg ewakuacji, ułożenie wykładziny obiektowej, modernizację kabin akustyka i elektryka sceny wraz z aranżacją i wyposażeniem tych pomieszczeń, instalacje elektryczne, akustyczne, przeszkodowe, ewakuacyjne, prace malarskie, dokonano montażu foteli teatralnych, przeprowadzono pomiary akustyki i inne.
   
 • W pierwszej połowie roku 2022 – trwały dodatkowe prace poprawkowe oraz roboty towarzysząco–przygotowawcze do montażu tzw. widowni amfiteatralnej o konstrukcji lekkiej, łatwo demontowanej [na 84 miejsca], w układzie zapewniającym ewakuację do dwóch niezależnych wyjść ewakuacyjnych [poprzez balkon]. Dokonano zakupu lekkiej, aluminiowej widowni, która  ma charakter „nakładki” i jest dedykowana przyszłej, zmodernizowanej widowni Dużej Sceny. Stanowi ona nieodłączny element wyposażenia i będzie wykorzystywana po przeprowadzeniu remontu.
 • W miesiącach lipiec-grudzień 2022 r. trwał etap, który ostatecznie zakończył w/w inwestycję oraz wieloletni proces modernizacji wszystkich obiektów teatralnych, rozpoczętych ponad 10 lat temu. Obejmował takie roboty jak: kompletne usunięcie i demontaż starej podłogi (zmurszałe klepki parkietowe i wykładzina), rozbiórka konstrukcji nośnej podłogi, oświetlenia przeszkodowego, wykonanie i montaż nowej podłogi z konstrukcją nośną, zwiększenie nachylenia widowni, zakup i montaż nowego oświetlenia przeszkodowego, ewakuacyjnego, zakup i montaż  foteli teatralnych z wykonaniem nowych mocowań rzędowych, przebudowa wejść na widownię, ułożenie wykładziny, badania akustyczne, roboty wykończeniowe i inne.
 • 15 grudnia 2022 roku zakończono ostatni etap modernizacji. 13 stycznia 2023 roku odbyło się Uroczyste Otwarcie Widowni i Balkonu Dużej Sceny. Świętowaliśmy zakończenie remontu, którego by nie zrealizowano bez ogromnego zaangażowania i przychylności Organizatora Teatru – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Modernizacja podniosła komfort oglądania spektakli, dopasowała standard techniczny do współczesnych potrzeb, umożliwiła szybki i bezpieczny demontaż urządzeń scenicznych oraz dowolne ich konfigurowanie w zależności od artystycznych potrzeb i wizji realizatorów spektakli oraz innych okoliczności Teatru. Inwestycja poprawiła estetykę wyremontowanych już, innych budynków Teatru, ale przede wszystkim wzmocniła bezpieczeństwo osób, korzystających z tych przestrzeni, wpłynęła korzystnie na podniesienie ich funkcjonalności, ułatwiła dostęp do oferty Teatru, sprawiając, że czerpanie z niej stało się przyjazne, pozbawione zagrożeń i – co nie bez znaczenia – ostatecznie zniweluje poczucie zawstydzenia, wynikającego z anachronicznych miejsc i urządzeń. Przeprowadzenie modernizacji stało się konieczne, w związku z nieuchronnością dostosowania przestrzeni widowni i balkonu do wymogów i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz p.poż., zwłaszcza w zakresie użytych materiałów, przebudowy dróg ewakuacyjnych, standardu przebywania, komfortu widzów Teatru oraz konieczność zapewnienia dostępności, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami.

Nasze poprzednie modernizacje: [KRONIKA ARCHIWALNA]

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Widownia Dużej Sceny

Balkon i nakładka mobilna

Uroczyste Otwarcie Widowni i Balkonu Dużej Sceny