Scena Prapremier

 

 

Bulwarówka polityczna Pawła Demirskiego

BYŁ SOBIE POLAK POLAK POLAK I DIABEŁ

czyli w heroicznych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety zostały zużyte