teatr w wałbrzychu teatr w wałbrzychu
A A + A ++
ikona ikona

instruktor, animator i pedagog teatru. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 1980 r. prowadzi amatorskie zespoły teatralne i warsztaty edukacji przez teatr. Współorganizator pierwszych w Polsce licealnych klas teatralnych w XIV LO we Wrocławiu.  Wdrażając idee edukacji przez teatr współpracował m.in. z Wrocławską Szkołą Przyszłości, Towarzystwem Działań dla Samorozwoju, Liceami Artystycznymi „ALA” we Wrocławiu, Autorską Szkołą Samorozwoju, Towarzystwem Kultury Teatralnej; był także nauczycielem reżyserii w Studium Kształcenia Animatorów Kultury „SKIBA” we Wrocławiu. Reżyser ponad 100 spektakli i monodramów, juror festiwali teatrów i konkursów recytatorskich, wychowawca wielu studentów studiów aktorskich. Od 2002 r. związany z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, gdzie prowadzi warsztaty teatralne dla młodzieży Trzeci Teatr. W 2007 r. odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.