Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/teatrwalbrzych/public_html/wp-content/themes/2020-teatr/index.php on line 9

Źródła

jesteś tu:
Wałbrzyski Teatr Dramatyczny rozpoczął działalność 23 listopada 1964 roku. Na przestrzeni 55. lat Teatr rozwijał się artystycznie, zmieniał swój wizerunek, by w końcu dokonać rzeczy bez precedensu – z lokalnej sceny stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych teatrów w Polsce. Na jego deskach debiutowali i rozwijali się artyści, stanowiący dziś elitę polskich twórców teatralnych. W obiekcie dzisiejszego Teatru pier­wotnie mieściła się gospoda „Herberge zur Heimat” a podczas pierwszej wojny świa­towej był tu szpital dla chorych jeńców wojennych. Po drugiej wojnie świa­towej budynek służył społecz­ności żydow­skiej jako dom kultury. Pod koniec roku 1956 stał się siedzibą Sceny Wałbrzyskiej Państwowych Teatrów Dolnośląskich, a od 1964 – Państwowego Teatru Dramatycznego, filia Państwowego Teatru Dolnośląskiego w Jeleniej Górze. Przed­sta­wienia opatrzone infor­macją „scena wałbrzyska” cieszyły się dużym powo­dzeniem. Wałbrzyszanie domagali się powo­łania odrębnej insty­tucji, odrębnego teatru z praw­dziwego zdarzenia. W końcu 1 września 1964 powołane zostało stosownym aktem erek­cyjnym „przed­się­biorstwo pod nazwą Państwowy Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu”. Pierwszym dyrek­torem tej sceny został Bronisław Orlicz – trzy­krotny kierownik arty­styczny wałbrzy­skiej filii Państwowych Teatrów Dolnośląskich. Od pierwszej premiery – „Zemsty” Aleksandra Fredry w reż. Bronisława Orlicza 23 listopada 1964 roku, aż do dzisiaj Teatr przeszedł przez niezliczoną ilość perspektyw artystycznych. Wśród blisko 400 premier nie brakuje znaczących dla historii polskiego teatru pozycji. W kolejnych latach dyrekcje objęli następująco: Krystyna Tyszarska i Celestyn Skołuda, Adolf Chronicki, Aleksander Strokowski, Andrzej Maria Marczewski, Maciej Dzienisiewicz, Waldemar Stasicki, Wowo Bielicki i Danuta Kubica. Od września 2002 roku nastąpiła zmiana kierownictwa Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Danuta Marosz otrzymując nominację dyrektorską, zaproponowała szerszą formułę działań. Wspólnie z Piotrem Kruszczyńskim zadeklarowali powrót Teatru Dramatycznego do życia „po chwilowej zapaści.” W 2008 roku dyrektorem artystycznym został Sebastian Majewski, funkcję tę objął Piotr Ratajczak w 2013 roku, a 2015 Maciej Podstawny. Od 2018 roku funkcję tę pełni ponownie Sebastian Majewski. W ciągu ponad 55 lat trwania Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, a szczególnie od zmiany formuły działań od 2002 roku, udało się uformować teatr odpowiedzialny, uczestniczący w procesie rozmowy społecznej i politycznej, otwarty, obywatelski i demokratyczny, poszukujący zarówno w nowych językach teatralnych, jak i klasyce, jednocześnie ciągle kontynuujący i szanujący tradycje własne i Regionu. Konsekwentnie wdrażana w życie idea teatru aktualnego, mądrego i atrakcyjnego sprawiła, że z Teatrem zaprzyjaźniła się grupa odbiorców utożsamiających się ze spektaklami proponowanymi w repertuarze. Wałbrzych z zagłębia węglowego przekształcił się w zagłębie teatralne, które na światło dzienne wydobyło talent Michała Walczaka, Jana Klaty czy Mai Kleczewskiej. To właśnie w wałbrzyskim Teatrze rozpoczynali swoją wędrówkę na szczyt. Z potrzeby zaprezentowania publiczności najnowszej literatury dramatycznej narodziły się Dni Dramaturgii, z potrzeby przybliżenia najnowszych trendów w sztuce teatralnej powstały „Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne”, z potrzeby nieustannego, bliskiego kontaktu z widzami powstają liczne programy edukacyjne dla młodzieży. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu stał teatrem otwartym: zaprzyjaźnił się z Miastem i jego mieszkańcami, rozszerzając swoją działalność o nowe formy aktywności artystycznej. Obok przedstawień własnych Teatru, będących jego chlubą i najważniejszym zadaniem, powstawać zaczęło tutaj wiele spektakli warsztatowych, rozwijały się nowe formy edukacyjne i prowadzony jest nieustający dialog z Publicznością. Przy okazji kilku swoich jubileuszy, Teatr przygotował wydawnictwa szczegółowo opisujące jego historię. Prezentujemy je w wersji zdigitalizowanej, zachęcając do lektury. Poniżej odsyłamy do poprzedniej strony Teatru, gdzie znajdują się archiwa działań: - SPEKTAKLE ARCHIWALNE (link: https://teatr.walbrzych.pl/spektakle/spektakle-archiwalne/) - PROJEKTY ARCHIWALNE - ARCHIWUM EDUKACJI - KRONIKA BUDOWY
więcej

Greta i ostatni wieloryb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Greta i ostatni wieloryb

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.