teatr w wałbrzychu teatr w wałbrzychu
A A + A ++
ikona ikona

Autorski projekt kierownika literackiego Tomasza Jękota.

ZAPRACOWANI. REZYDENCJE DRAMATURGICZNE

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu rozpoczął unikatowy program rezydencyjny dla pisarzy w marcu 2022 roku. Autorski projekt kierownika literackiego teatru Tomasza Jękota, to  przestrzeń powołana dla stworzenia odpowiednich warunków dla powstania nowych tekstów dramatycznych, bez presji czasu, z dostępem do zaplecza merytorycznego i artystycznego.

Głównym tematem poszukiwań artystycznych jest PRACA: jako fakt i jako metafora. Projekt ZAPRACOWANI jest przestrzenią otwartą na dialog i pracę badawczą. Ma także olbrzymi potencjał aktywizacyjny lokalnej społeczności – teksty powstają na podstawie rozmów i spotkań.

Pierwszą artystką zaproszoną do udziału w rezydencji jest Małgorzata Maciejewska. Zobacz szczegóły pierwszej rezydencji tutaj:

ZAPRACOWANI. EDYCJA 1.

D
Z
I
A
Ł
A
N
I
A