teatr w wałbrzychu teatr w wałbrzychu
A A + A ++
ikona ikona


TRZECI TEATR wznawia zajęcia 4 września 2023 r. i przyjmie adeptów do grupy młodzieżowej!

Przyjmujemy kandydatów, którzy mają 15 lat, czasem jednak robimy wyjątki dla nieco młodszych, trzeba wtedy indywidualnie porozmawiać. Prowadzimy warsztaty uczące języka teatru (wśród zajęć są między innymi: elementarne zadania aktorskie, analiza i interpretacja tekstu, dykcja i emisja głosu, praca z rekwizytem) i tworzymy spektakle prezentowane na scenie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Uczymy się i robimy „teatr dla życia”, to znaczy po to, żeby spotkać rówieśników o podobnych zainteresowaniach i razem, poprzez teatr, opowiedzieć innym o tym co nas nurtuje, a przy okazji pozbywać się nieśmiałości,  nauczyć się współpracy w grupie, zgłębiać złożoną rzeczywistość i mówić (językiem teatru) jak ją rozumiemy, otwierać się na rozmaite teksty kultury. Predyspozycje i umiejętności nabyte na zajęciach Trzeciego Teatru sposobią także kandydatów do szkół teatralnych – jest już kilkunastoosobowa grupa tych szczęśliwców –  studentów i absolwentów.

Spotkanie organizacyjne kandydatów odbędzie się 18 września 2023 r. o godz. 17:00  na scenie kameralnej albo w tzw. „BUNKRZE” obok sceny kameralnej. Można także dowiadywać się szczegółów i podglądać próby  4 i 11 września 2023 r. od godz. 18:00.

Warsztaty i próby dla adeptów grupy młodzieżowej odbywają się w poniedziałki w godzinach 16 – 19, w sezonie 2023/24 możliwe są także zajęcia dwa razy w tygodniu w poniedziałki jw. i środy w godz. 16 -20; zajęcia trwają rok i kończą się na ogół małym spektaklem / etiudą. Po roku adept trafia do grupy zaawansowanej.

Odpłatność za zajęcia wynosi 55 zł za miesiąc.

Zajęcia Trzeciego Teatru prowadzi Grzegorz Stawiak –  instruktor-reżyser, teatrolog, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie; więcej informacji o nim i jego działaniach na: www.teatr-ed.pnet.pl

Szczegóły pod nr: 607 104 795

Trzeci Teatr zaprasza 14 września o godzinie 18.00 na Scenę Kameralną, gdzie zostanie zaprezentowana po raz drugi

Laurka na 20-lecie Trzeciego Teatru i dużo więcej

 1. Próba otwarta spektaklu „IDĄCE” w wykonaniu grupy „Starszaków” w składzie: Ilona Banasik, Barbara Brusiłowicz, Marcin Grabowski, Karolina Jefmańska, Magdalena Lange, Agnieszka Musz, Karolina Osiecka, Bartłomiej Palka, Marta Szanejman – Szuba, Paweł Usinowicz, Malwina Żelezik

Teksty:
• Karol Maliszewski „Idące”
• Camille Rainville „Bądź damą”
• Julia Hartwig „Oda feministyczna”
• Rudka Zydel „***” [Zapytał mnie ktoś ostatnio]
Reżyseria, scenografia, dramaturgia, opracowanie muzyczne: Grzegorz Stawiak

 1. REPETYCJE LAURKOWE w wykonaniu Elizy Murzacz, Bartłomieja Palki i Celiny Piekarskiej
  Reżyseria, dramaturgia, multimedia: Grzegorz Stawiak

Zaprezentowana z okazji 20-lecia Trzeciego Teatru

26 czerwca 2023 roku na Scenie Kameralnej

 

TRZECI TEATR

Jak się zaczęło?

                W 2002 roku Danuta Marosz objęła dyrekcję Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu i poszukując formuły jego funkcjonowania zaoferowała współpracę Grzegorzowi Stawiakowi. Chcieliśmy żeby teatr otworzył się na rozmaite działania okołoteatralne. W dokumencie – pomyśle
pt. „Więcej niż teatr. Projekt działań okołoteatralnych” sformułowane zostały m.in. takie postulaty: „Podejmijmy ustanowienie instytucji teatru, który jest regionalnym ośrodkiem – animatorem życia teatralnego i teatralnej edukacji w mikrospołeczności Wałbrzycha i okolic, teatru konstruującego i wychowującego swoją widownię, bez którego nie odbywa się żadne znaczące dla tej społeczności zdarzenie”. Wśród konkretnych propozycji działań (obok spektakli edukacyjnych, wszechnicy teatralnej i innych pomysłów), znalazł się projekt utworzenia „Teatru Edukacyjnego”. W zamyśle miały to być: „kilkumiesięczne cykle zajęć, w których teatr jest narzędziem wspomagającym kształcenie i wychowanie, cykle realizowane ze zmieniającymi się grupami młodzieży; parateatralne zdarzenia poświęcone penetracji problemów nurtujących młode pokolenie, ukazujących różnorodne postawy wobec aktualnych wydarzeń, rozstrzygających kwestie dobra i zła, etc.”

Na rozruch, od jesieni 2002 r. realizowany był wspólnie z „Teatrem Antrakt” z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury spektakl: „Światłem po oczach” wg poezji wałbrzyszanina – Henryka Króla.
W listopadzie 2002 r. rozesłaliśmy do szkół średnich pismo o tworzeniu „Teatru Edukacyjnego”, zapraszając na cykl zajęć dla uczniów i nauczycieli; 16 grudnia 2002 r. odbyło się pierwsze spotkanie zainteresowanych, na którym wyjaśniliśmy ideę i przyjęliśmy pierwszych uczestników – zajęcia rozpoczęliśmy w styczniu 2003r.

I… tak poszło!

Jak i po co trwa?

                Uczestnicy, którzy pojawili się w „Teatrze Edukacyjnym” wcale nie zamierzali po kilku miesiącach zajęć rozstawać się ze sobą i z teatrem, który ich więź zapośredniczył. Wkrótce wyłoniła się spośród nich grupa „Przyjaciół Teatru”, która wolała pisać niż występować na scenie – dała początek późniejszym „Cieniom Teatru”. W kolejnych latach, kolejne grupy  adeptów tworzyły osobne formacje warsztatowe nadając im swoje nazwy, i tak wkrótce „Teatr Edukacyjny” przemianował się w „Młodzieżowe Studio Teatralne Czarna Sala” (bo rozpoczynaliśmy pracę w takiej salce z dziurawą podłogą), to „Studio” zaś z nowym naborem zamieniło się w „Magazyn Wyrobów Teatralnych” (bo przeniesiono nas potem do opróżnionego magazynu gospodarczego) , by w sezonie 2006/2007 ostatecznie przyjąć nazwę „Trzeci Teatr”; zyskaliśmy też swoje pomieszczenie, tzw. „Bunkier” do prób i scenę kameralną do pokazów. Konotacje tej ostatniej nazwy są rozmaite i wszystkie naraz, i tak: „Dwa teatry” to tytuł najbardziej znanego  dramatu Jerzego Szaniawskiego, którego imię nosi Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, więc „Trzeci” jakoś wkradał się pod ojcowskie skrzydła, ale też nie był najważniejszy, bo trzeci, ale jednocześnie pysznił się, aby być trzeci obok Teatru Lalki i Aktora  i Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, …. a… może są jeszcze jakieś inne asocjacje … ? Wszak określenia „trzeci teatr” użył Eugenio Barba w roku 1977 w opozycji do teatru instytucjonalnego z jednej strony i neoawangardy z drugiej. Przyjęło się ono jako nazwa idei i zjawiska   – Trzeci Teatr był szerokim ruchem artystycznym, rozkwitającym głównie we Włoszech w latach siedemdziesiątych XX w. Był spajany etyką pracy opartą na poszukiwaniu sensu życia przez teatr i w teatrze i inspirowany twórczością Odin Teatret Eugenia Barby. Trzeci Teatr tworzył się z pozaartystycznych potrzeb ludzi zawodowo nie związanych z teatrem. Wieczorami prowadzili oni „drugie życie” w teatrze amatorskim, przede wszystkim ulicznym, stanowiącym dla nich miejsce przekroczenia codzienności i narzędzie rewolucji, walki politycznej, odrodzenia kultury. Nasz „Trzeci Teatr” ochoczo może się po tymi ideami podpisać. Przyjąwszy ostatecznie tę nazwę postanowiliśmy używać jej dla wszystkich wcześniejszych formacji działających pod opieką Grzegorza Stawiaka w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu.

                „Trzeci Teatr”, który tworzymy w „Szaniawskim” spotyka ze sobą głównie ludzi będących w okresie dorastania, czyniąc –  w tym okresie największego fermentu hormonów, intelektu i emocji – twórczy zamęt, chce przeszkodzić w potocznym i łatwym odrętwieniu, jakiemu czasem młodzi ludzie ulegają zawieszeni między szkołą a Internetem. Robią oni tu spektakle teatralne i w tej pracy, która jest dla nich przyjemnością,  przekraczają wyobrażenia o sobie i świecie postrzegając jego złożoność, kształcą umiejętności analityczne i myślenie abstrakcyjne w kontakcie z różnymi tekstami kultury, zyskują samoakceptację, zawierają przyjaźnie, czasami pod wpływem TEATRU wybierają zawód, który pozwala im nadal uprawiać tę dziedzinę. Ale w sezonie  2021/22 pojawiła się w „Trzecim Teatrze” także grupa dorosłych w wieku od 25 do 40 lat. Inicjatorkami utworzenia tej grupy były dawne uczestniczki zajęć „Teatru Edukacyjnego” – po latach, założywszy rodziny, ustabilizowane zawodowo wracają by zaspokoić potrzeby twórczej ekspresji, dla kompensacji potoczności, żeby odbudować stare więzi i zyskać nowe doświadczenia. Grupa się rozrasta, dołączają dorośli, którzy wcześniej z różnych względów nie mogli zrealizować swoich teatralnych pasji – w tej chwili grupa „Starszaków” liczy 11 osób.

Co tu się odbywa i co można zyskać?

„Trzeci Teatr” jest jednak przede wszystkim ofertą warsztatów i twórczości teatralnej (a ta jest laboratorium kreatywności w ogóle) dla młodzieży. Przyjmujemy kandydatów, którzy mają 15 lat, czasem jednak robimy wyjątki dla nieco młodszych, trzeba wtedy indywidualnie porozmawiać. Prowadzimy warsztaty uczące języka teatru (wśród zajęć są między innymi: elementarne zadania aktorskie, analiza i interpretacja tekstu, dykcja i emisja głosu, praca z rekwizytem) i tworzymy spektakle prezentowane na scenie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Uczymy się i robimy „teatr dla życia”, to znaczy po to, żeby  spotkać rówieśników o podobnych zainteresowaniach i razem, poprzez teatr, opowiedzieć innym o tym co nas nurtuje, a przy okazji pozbywać się nieśmiałości,  nauczyć się współpracy w grupie, zgłębiać złożoną rzeczywistość i mówić (językiem teatru) jak ją rozumiemy, otwierać się na rozmaite teksty kultury.

Predyspozycje i umiejętności nabyte na zajęciach Trzeciego Teatru pomagają w codziennych sytuacjach życiowych (odwaga, pewność siebie, swoboda konwersacji, czystość wymowy) i czynią potem bardziej rzutkimi, kreatywnymi i zorganizowanymi studentami i pracownikami, z którymi się dobrze współpracuje (rzetelność, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole to najbardziej pożądane przez pracodawców cechy, które szkoła nieco zaniedbuje), sposobią także kandydatów do szkół teatralnych – jest już kilkunastoosobowa grupa tych szczęśliwców: studentów i absolwentów.

Kandydaci, którzy zapiszą się na zajęcia, przez rok są adeptami, uczą się podstaw teatru oraz postaw i wymogów  pracy w grupie. Zajęcia dla adeptów odbywają się na ogół jeden raz w tygodniu. Na zakończenie tego okresu przygotowywany jest spektakl, zwykle adepci sami formułują sobie temat i piszą albo wyszukują teksty do swojego przedsięwzięcia.

Po roku adepci przechodzą do grupy zaawansowanej, w której tworzymy spektakle, ale aby powstały – czytamy, dyskutujemy i analizujemy wszystkie konteksty jakie wiążą się z tematem i przesłaniem inscenizacji oraz ćwiczymy środki i umiejętności najbardziej odpowiednie dla jej formy.    Grupa zaawansowana ma próby dwa razy w tygodniu. Zarówno zaawansowani jak i adepci prezentują swoje spektakle na scenach Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Opiekunem artystycznym i reżyserem w „Trzecim Teatrze” jest od 20. lat Grzegorz Stawiak, instruktor, teatrolog i pedagog, absolwent Wydziału Wiedzy o Teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej.

Spośród uczestników wszystkich grup prowadzonych przez Grzegorza Stawiaka w Wałbrzychu, do szkół teatralnych dostali się:

Anna Walkowiak, Grzegorz Woś, Maksymilian Ceroń, Grzegorz Szypka, Magda Kajrowicz – Kajra, Joanna Łaganowska,  Mateusz Płocha, Mateusz Rusin, Emilia Nagórka, Paweł Kuźma, Karolina Bruchnicka, Dawid Pluta, Angelika Sokólska, Filip Orliński.

 

Co już zrobiliśmy?

W ciągu 20. zrealizowaliśmy 48 spektakli, nie licząc drobnych i przyczynkarskich etiud, a oto ich wykaz [w nawiasach kwadratowych jest miesiąc premiery, ale nie zawsze udało się ustalić dzień]:

TEATR EDUKACYJNY

 1. „Światłem po oczach” na podst. wierszy Henryka Króla, zrealizowany we współpracy Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu i Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury – rozpoczęcie pracy wrzesień 2002 – premiera wiosna 2003
 2. „Upupianie”, teksty własne zespołu oraz wiersz Juliana Tuwima „Straszni mieszczanie” i fragmenty „Fausta” Leszka Kołakowskiego. Rok 2003 [czerwiec]

MST CZARNA SALA

 1. „Nieco o innym świecie” wg poezji Tadeusza Nowaka. Rok 2004 [czerwiec]
 2. Monodram „Belfer” wg tekstu Jean’a Pierre’a Dopagne, w wykonaniu Grzegorza Szypki. Rok 2005 [czerwiec]
 3. „Bo co to za życie” – spektakl będący kompilacją tekstów nadesłanych przez młodzież na konkurs ogłoszony przez Teatr. Rok 2005 [czerwiec]
 4. „Gry” wg wierszy Anny Świrydczuk .Rok 2006 [luty]
 5. „Teatr jednego wiersza” – etiudy na podsumowanie warsztatów dla grupy Magazyn Wyrobów Teatralnych. Rok 2006 [luty]
 6. „Nuda”, tekst – Grzegorz Sławiński. Rok 2006 [czerwiec]
 7. „Tlen”, tekst – Iwan Wyrypajew. Rok 2006 [18 grudnia]
 8. „Gałązka jaśminu albo Ilion”, tekst – Stanisław Srokowski. Rok 2007 [23 kwietnia]

MAGAZYN WYROBÓW TEATRALNYCH

 1. „Słoneczne wzgórza” wg poezji Zdzisława Żurka. Rok 2007 [czerwiec]
 2. „drobne zdarzenia co się śniły”, wg poezji Janusza Grzyba. Rok 2007
  [8 grudnia]

TRZECI TEATR

 1. „Amok”, wg tekstu Thomasa Freyera. Rok 2008 (czerwiec)
 2. Monodram pt. „Spotkamy się kiedyś w moim raju” wg tekstu Christel Zachert i Isabell Zachert, w wykonaniu Sylwii Bagińskiej. Rok 2008 [czerwiec]
 3. Monodram „Fuck.You. Eu.Ro.Pa!”, wg tekstu Nicolety Esinencu w wykonaniu Joanny Kołtyś. Rok 2009 [kwiecień]
 4. „Różnice wykluczają” wg dramatu „Szukam” Joanny Kulmowej. Rok 2009 [czerwiec]
 5. „Psychosis – Psychodrama”, wg tekstu Sarah Kane „ 4;48. Psychosis”. zrealizowany z Teatrem Antrakt  [premiera odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego, wskutek rozwiązania Teatru Antrakt przez dyrektora WOK]. Rok 2009 (wrzesień)
 6. „dziady@mickiewicz/cz.III – scena II/ improwizacja – dekoństrukcja dla młodzieży (bo klasyki się nie da!), dzie konrad yes popo – kulturowym włatcom much”. Rok 2010 [14 marca]
 7. Spektakl autorski „Banał” w wykonaniu zespołu Trzeci Teatr w Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu. Rok 2010 [15 czerwca]
 8. Pogubione klocki” (wiersze młodych niepublikowanych poetów) w wykonaniu adeptów zespołu Trzeci Teatr. Rok 2010 [15 czerwca]
 9. Spektakl autorski pt. „PASJA – SIMULACRUM”. Rok 2011 [27 kwietnia]
 10. Spektakl autorski adeptów Trzeciego Teatru pt. „NISZA”. Rok 2011 [czerwiec]
 11. „DWA TEATRY A’PROPOS” wg dramatu pt. „Dwa teatry” J. Szaniawskiego. Rok 2012 [maj]
 12. Monodram pt. „TO NIE JA” wg tekstu Joan MacLeod pt. „Dziewczyna jak inne”, w wyk. Karoliny Bruchnickiej. Rok 2012 [czerwiec]
 13. Spektakl pt. „CZECHOW – PROJECT” z wybranych motywów dramatów Antona Czechowa. Rok 2013 [czerwiec]
 14. Autorska etiuda „Klik – Klik” zrealizowana z adeptami Trzeciego Teatru. Rok 2013 [czerwiec]
 15. Spektakl pt. „WNYK” wg tekstu Roberta Jarosza. Rok 2014 [czerwiec].
 16. Monodram pt. ” L” [Jest mi smutno] na podstawie „4:48 Psychosis”, tekst – Sarah Kane, w wyk. Angeliki Sokólskiej. Rok 2014 [wrzesień].
 17. „Dziób w dziób”, spektakl wg tekstu Maliny Prześlugi. Rok 2014 [wrzesień].
 18. Spektakl autorski pt. „Szkoła na apel” zrealizowany z grupą adeptów Trzeciego Teatru. Rok 2015 [czerwiec]
 19. Spektakl autorski pt. „Być”. Rok 2015 [czerwiec].
 20. Spektakl autorski pt. „Dorosnąć” zrealizowany z adeptami Trzeciego Teatru. Rok 2016 [czerwiec]
 21. Spektakl „Pustostan” wg tekstu Maliny Prześlugi. Rok 2016 [czerwiec]
 22. Kanapa Teatralna – okolicznościowa inscenizacja wierszy Andrzeja Bartyńskiego. Rok 2017 [2 października]
 23. Spektakl pt. „Love and information”, tekst Caryl Churchil. Rok 2017 [czerwiec]
 24. Spektakl autorski pt. „Pozory”, zrealizowany z grupą adeptów Trzeciego Teatru. Rok 2017 [czerwiec]
 25. Spektakl autorski pt. „Wylęgarnia dobra”. Rok 2018 [czerwiec]
 26. Spektakl autorski pt. „Gnoić” zrealizowany z grupą adeptów Trzeciego Teatru. Rok 2018 [czerwiec]
 27. Spektakl pt. „Kobielcowo” wg poezji Krzysztofa Kobielca. Rok 2018 [17 grudnia]
 28. Spektakl pt. ”W środku słońca gromadzi się popiół”, tekst: Artur Pałyga, Grupa Zaawansowana,. Rok 2019 [czerwiec]
 29. Spektakl autorski pt. „Metki” zrealizowany z grupą adeptów. Rok 2019 [24 czerwca]
 30. Monodram pt. „Imago”, tekst – Krzysztof Żyliński, w wykonaniu Nikoli Mierzejewskiej. Rok 2019 [18 listopada Opole; 29 stycznia 2020 r. TDSz]
 31. Spektakl pt. „Ptak”, tekst – Jerzy Szaniawski. Rok 2020 [planowana premiera 15 marca 2020 r. nie odbyła się – pandemia Covid 19 – spektakl był zrealizowany]
 32. Spektakl pt. ”Gdzie mnie nie posiali” wg tekstów Danuty Góralskiej – Nowak. Rok 2021 [30 czerwca]
 33. Spektakl pt. „Roz-Łąka” wg poezji Bolesława Leśmiana. Rok 2021 [11 listopada]
 34. Spektakl pt. „Wierna wataha”, tekst: Paweł Wolak, Katarzyna Dworak. Rok 2022
  [14 czerwca]
 35. Spektakl pt. „Mówią o sobie”, tekst: Marta Rybarczyk. Grupa „Starszaki”. Rok 2022
  [21 czerwca]
 36. Monodram pt. „Niedotyk” wg poezji Danuty Góralskiej – Nowak, w wykonaniu Olgi Sargalskiej. Rok 2023 [26 kwietnia]

 

 

 

 

 

TRZECI TEATR

 wznawia zajęcia 5 września 2022 r. i przyjmie adeptów

do grupy młodzieżowej!

 

Przyjmujemy kandydatów, którzy mają 15 lat, czasem jednak robimy wyjątki dla nieco młodszych, trzeba wtedy indywidualnie porozmawiać. Prowadzimy warsztaty uczące języka teatru (wśród zajęć są między innymi: elementarne zadania aktorskie, analiza i interpretacja tekstu, dykcja i emisja głosu, praca z rekwizytem) i tworzymy spektakle prezentowane na scenie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Uczymy się i robimy „teatr dla życia”, to znaczy po to, żeby  spotkać rówieśników o podobnych zainteresowaniach i razem, poprzez teatr, opowiedzieć innym o tym co nas nurtuje, a przy okazji pozbywać się nieśmiałości,  nauczyć się współpracy w grupie, zgłębiać złożoną rzeczywistość i mówić (językiem teatru) jak ją rozumiemy, otwierać się na rozmaite teksty kultury. Predyspozycje i umiejętności nabyte na zajęciach Trzeciego Teatru sposobią także kandydatów do szkół teatralnych – jest już kilkunastoosobowa grupa tych szczęśliwców –  studentów i absolwentów.

Spotkanie organizacyjne kandydatów odbędzie się 19 września 2022 r. o godz. 17:00  na scenie kameralnej albo w tzw. „BUNKRZE” obok sceny kameralnej. Można także dowiadywać się szczegółów i podglądać próby  5 i 12 września 2022 r. o godz. 18:00.

Zajęcia dla adeptów grupy młodzieżowej odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach 16 – 19  i we środy w godz. 16-20  (chyba, że umówimy się inaczej) trwają rok i kończą się na ogół małym spektaklem/ etiudą. Po roku adept trafia do grupy zaawansowanej.

Odpłatność za zajęcia wynosi 50 zł za miesiąc.

Zajęcia Trzeciego Teatru prowadzi Grzegorz Stawiak –  instruktor-reżyser, teatrolog, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie; więcej informacji o nim i jego działaniach na:
www.teatr-ed.pnet.pl  Można zapytać o szczegóły telefonując na nr: 607 104 795.

 

 

Warsztaty uczące języka teatru. Składają się na nie m.in.: elementarne zadania aktorskie, analiza i interpretacja tekstu, dykcja i emisja głosu, praca z rekwizytem.

Tworzymy spektakle prezentowane na scenie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Uczymy się i robimy „teatr dla życia”, to znaczy po to, żeby  spotkać rówieśników o podobnych zainteresowaniach i razem, poprzez teatr, opowiedzieć innym o tym co nas nurtuje, a przy okazji pozbywać się nieśmiałości,  nauczyć się współpracy w grupie, zgłębiać złożoną rzeczywistość i mówić (językiem teatru) jak ją rozumiemy, otwierać się na rozmaite teksty kultury. Predyspozycje i umiejętności nabyte na zajęciach Trzeciego Teatru sposobią także kandydatów do szkół teatralnych – jest już kilkunastoosobowa grupa tych szczęśliwców: studentów i absolwentów.

TRZECI TEATR jest podzielony na dwie grupy: początkującą i zaawansowaną, a zajęcia odbywają się w poniedziałki dla grupy początkującej od godz. 16:00 do 19:00, zaś dla grupy zaawansowanej w poniedziałki od godz. 19:00 do 22:00 i środy od 18:00 do 22:00. Odpłatność za zajęcia dla grupy początkującej wynosi 25 zł, dla zaawansowanej – 40 zł.

Zajęcia Trzeciego Teatru prowadzi Grzegorz Stawiak –  instruktor-reżyser, teatrolog, absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie.

Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz, wszelkich informacji udzieli instruktor Trzeciego Teatru Grzegorz Stawiak, e mail: grzestaw@pnet.pl lub pedagog Teatru Nikola Olszak pedagogteatru@teatr.walbrzych.pl

Archiwalne spektakle:

GDZIE MNIE NIE POSIALI / 17.11. / 18:00
wg poezji i prozy Danuty Góralskiej-Nowak

OBSADA:
Martyna Chowaniak
Weronika Knedler
Kinga Kryś
Olga Sargalska

ROZ-ŁĄKA / 17.11. / 20:15
spektakl oparty na poezji Bolesława Leśmiana

OBSADA:
Amelia Dzwonkowska
Natalia Kołomańska
Kinga Kryś
Olga Sargalska

 

 

Grupa działająca online w czasie pandemii nie próżnowała: „zgłębialiśmy analizę i interpretację wiersza, a na warsztat wzięliśmy poezję niełatwą, trudną składniowo i z piętrami metafor, ale przez to potencjalnie wielce  kształcącą  – arcymistrza Bolesława Leśmiana.  W tym filmiku prezentujemy pierwszy wątek naszych zmagań, a przygotowujemy przynajmniej jeszcze dwa i zamierzamy w czerwcu zaadaptować nasze ćwiczenia do pokazu na scenie.” Trzymajmy kciuki!

W pierwszej odsłonie wystąpiły:
Amelia Andrzejewska, Natalia Kołomańska i Laura Strzałka

 

Rejestracja fragmentu ćwiczeń interpretacji tekstu grupy zaawansowanej Trzeciego Teatru, prowadzonych w sieci do spektaklu teatru poezji Danuty Góralskiej – Nowak, którego sceniczną premierę zamierzamy zrealizować w czerwcu 2021 r.

Ze względu na obostrzenia sanitarne musieliśmy nieco zmodyfikować dotychczasowy tryb zajęć i przenieść się online. Poniżej prezentujemy ostatnie dokonania online grupy podstawowej i zaawansowanej.

PTAK – etiudy/ wariacje do niezrealizowanej premiery dramatu J. Szaniawskiego „Ptak”

Premiera PTAKA Jerzego Szaniawskiego w realizacji Trzeciego Teatru, w reżyserii Grzegorza Stawiaka zapowiadana była Teatrze Dramatycznym im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu na 16 marca 2020 r., czyli dokładnie w dniu 50. rocznicy śmierci dramaturga. Niestety, 11 marca stan epidemii zawiesił próby. Trzeci Teatr postanowił kontynuować pracę w sieci, żeby dać przedsmak i zapowiedź premiery i w kilku odcinkach sfilmować etiudy –  są to swobodne przeniesienia, skojarzenia, subwersje  i wariacje wokół –  na podstawie swojej scenicznej wersji PTAKA J. Szaniawskiego. Nie kopiujemy spektaklu ze sceny do sieci – etiudy dają asumpt ćwiczeniom wyobraźni, próbom kojarzenia, wprawkom gry przedmiotem i gestem, nauce ogrywania rekwizytu – swobodnie realizujemy tym samym program naszych warsztatów, każdy pojedynczo w swoim domu, a prezentujemy się razem w sieci.

W projekcie udział wzięli: Wiktoria Bielówka, Martyna Chowaniak, Julia Czyżyk, Weronika Knedler, Kinga Kryś, Dominika Langa, Sandra Mazurkiewicz, Aleksandra Maź, Kaja Mruk, Maria Nukui, Bartłomiej Palka, Filip Świderski, Barbara Tarnówka – Bałabuch, Amelia Tomczyk, Jolanta Woźniak, Izabela Zaborowska

https://www.youtube.com/watch?v=bEsh_kJ2f30

 

Sceny Jednego Wiersza

Trzeci Teatr prezentuje na wirtualnej SCENIE JEDNEGO WIERSZA twórczość swojej koleżanki z zespołu Julii Czyżyk – są to wybrane wiersze z tomiku „ERSATZ”. Zadanie warsztatowe polegało na tym, że należało  do wybranego wiersza znaleźć rekwizyt lub przestrzeń albo w inny sposób zbudować kontekst, tak by uzyskać wzmocnienie, przeniesienie lub zmetaforyzowanie sensów.

W tym projekcie udział wzięli adepci Trzeciego Teatru: Wiktoria Bielówka, Martyna Chowaniak, Kinga Kryś, Sandra Mazurkiewicz, Kaja Mruk, Amelia Tomczyk

https://www.youtube.com/watch?v=HsZJt__DdoY