teatr w wałbrzychu teatr w wałbrzychu
A A + A ++
ikona ikona

Idea 1.Festiwalu Muzyki w Teatrze. REZONANS / 17. Wałbrzyskie Fanaberie Teatralne narodziła się w naturalnym procesie nasłuchiwania i poszukiwania silnych trendów wśród zjawisk teatralnych. „Muzyka w teatrze” nie jest terminem jednoznacznym, generalizując: jest to element spektaklu, współtworzący świat dźwięku przedstawienia czy wydarzenia scenicznego. Niejednoznaczność podkreśla dodatkowo fakt, że na muzykę w teatrze składają się utwory muzycznie obecne w różnych formach (nagrania, wykonania na żywo, kompozycje oryginalne bądź zapożyczone) oraz traktowane w niejednolity sposób: jako równorzędny element świata przedstawionego, bądź zaledwie tło liryczne.

Festiwal REZONANS podkreśla znaczenie oraz zwraca uwagę na osiągnięcia i tendencje współczesnych twórców muzyki w teatrze, którzy – z uwagi na brak należnej reprezentacji – zabiegają o wyjście z drugoplanowego charakteru swojej twórczości. Artyści ci, współkreując spektakl poprzez muzykę czy całościową fonosferę przedstawień, stają się partnerem, nie tylko podwykonawcą dla reżyserów. Większość polskich festiwali teatralnych wydaje się wciąż nie zauważać rosnącej obecności i wagi twórcy muzyki w przedstawieniu.

REZONANS będzie miejscem regularnego spotkania, które integrowałoby środowisko muzyczne i teatralne. Tym sposobem, Festiwal przyczyni się w sposób bezpośredni do wykazania i podniesienia wartości muzyki, komponowanej dla teatru przez profesjonalnych twórców. W ramach tego interdyscyplinarnego wydarzenia będą mieli szansę zaprezentować się artyści spektakli dramatycznych, w których muzyka jest jednym z równorzędnych bohaterów – w postaci wykonywania na żywo, czy w nagraniu – a nie tylko ilustracyjnym tłem wydarzeń scenicznych.

Nowy Festiwal będzie kreował znaczące, zauważalne w skali krajowej treści, wpływał na pozytywne postrzeganie muzyki w teatrze w Polsce. Lata doświadczeń i posiadanie ogromnej sieci kontaktów z większością instytucji kultury w kraju (jak i z twórcami, teoretykami i krytykami) będą podwalinami dla Festiwalu, w którym rolę nadrzędną grać będzie MUZYKA.

Festiwal Muzyki w Teatrze. REZONANS, to pierwszy festiwal muzyki w teatrze w Polsce i jedyny festiwal teatralny w Regionie!

REZONANS to miejsce spotkania muzyki i teatru z widzami. W jego ramach prezentują się artyści spektakli, w których muzyka jest równorzędnym bohaterem.