teatr w wałbrzychu teatr w wałbrzychu
A A + A ++
ikona ikona

Tekst: Karol Kalinowski „KaeRel”, Dorota Kowalkowska, Maciej Podstawny
Reżyseria: Maciej Podstawny
Dramaturgia i działania pedagogiczne: Dorota Kowalkowska
Obiekty / przestrzeń: Marta Krześlak
Kostiumy: Paula Grocholska
Muzyka: Jerzy Rogiewicz
Ruch: Dorota Furmaniuk
Zdjęcia: Tobiasz Papuczys
Konsultacje pedagogiczne: Małgorzata Simm, Maciej Jonek
Warsztat przyrodniczo-filozoficzny dla wychowawców i twórców: Mieszko Stanisławski, Karolina Stanisławska
Superwizja: dr Kamila Kamińska-Sztark
Ewaluacja: Hanna Achremowicz, Agnieszka Janik
Inspicjent: Iwona Skiba

Występują: Dorota Furmaniuk, Katarzyna Janek [g], Joanna Łaganowska, Rafał Kosowski, Ryszard Węgrzyn

G
R
E
T
A

I

O
S
T
A
T
N
I

W
I
E
L
O
R
Y
B

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu już po raz czwarty realizuje spektakl w ramach Konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Po sukcesach poprzednich edycji Dormana w Wałbrzychu oraz dzięki zdobyciu wielu doświadczeń w produkowaniu przedstawień dla młodszego odbiorcy, Teatr tym razem pragnie zaproponować spektakl ekologiczny w nie-pedagogicznej, nie-dydaktycznej, ale anarchicznej i dynamicznej formie.

„GRETA I OSTATNI WIELORYB” jest produkcją, która poszukuje języka dla spotkania świata uczniów, młodych widzów – ze sztuką krytyczną i zaangażowaną. Twórcy deklarują, że tematami, które chcą poruszyć w tej pracy, są społeczna odpowiedzialność, aktywizm i odwaga, ekologia i zagrożenia klimatyczne. Spektakl, który będzie zagrany w wałbrzyskich szkołach 25 razy, dotyczyć będzie również kwestii podmiotowości dziecka, szczególnie tej kształtowanej w instytucji szkolnej.

Określana jako baśń ekologiczna lub kryminał fantastyczny, „GRETA…” opowiadać będzie  historię tytułowej bohaterki, która zmuszona okolicznościami spróbuje rozwikłać zagadkę zniknięcia mitycznego WIELORYBA. Wraz z przewodnikiem prowadzić będzie widzów poprzez labirynt szkoły – świata – i odkrywać kolejne ofiary bitwy o planetę, o naturę i o przyszłość. Akcja spektaklu będzie miała miejsce w niedalekiej przyszłości, która nacechowana będzie dwojako: świat opowieści będzie realny, przypominający pewien kraj europejski – i jednocześnie fantastyczny, o cechach wręcz postapokaliptycznych.

Czy Grecie, wzorowanej na postaci i działalności młodej szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg, uda się ocalić ostatniego wieloryba? Twórcy spektaklu nie ukrywają, że bez pomocy młodych widzów, ich zaangażowania, ani zmian światopoglądowych, odpowiedź na to pytanie jest smutna. Pragną tym spektaklem podnieść dyskusję o zagrożeniach, jakie przynosi człowiek swojemu środowisku i ludzkiej odpowiedzialności za te procesy.

Teatr Dramatyczny proponuje projekt o sprawczości, o odwadze społecznej, o zabieraniu stanowiska. „GRETA I OSTATNI WIELORYB” chce wydać walkę powszechnemu przekonaniu, głoszącemu, iż „dzieci i ryby głosy nie mają”. Przeciwnie, zespół Szaniawskiego wierzy, że to właśnie dzieci uratują świat…

Produkcja została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

KONKURS IM. JANA DORMANA

Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektaklu prezentowanego w szkołach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji. Patronem konkursu jest Jan Dorman – wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.
Konkurs organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Więcej informacji na stronie: www.dorman.e-teatr.pl

 

Spektakl bierze udział w 26. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

 

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jan Karow, Katarzyna Lemańska, Andrzej Lis, Kamila Łapicka, Sabina Zygmanowska, Michał Mizera, Jacek Sieradzki (przewodniczący).

N
A
G
R
O
D
Y