Tekst: Sławomir Mrożek

Scenografia: Katarzyna Szukszta

Zdjęcia: Piotr Pączkowski

Obsada: Czesław Skwarek, Michał Kosela

E
M
I
G
R
A
N
C
I

PREMIERA 23 MAJA 2014 NA SCENIE KAMERALNEJ
CZAS TRWANIA: 105 MIN

„EMIGRANCI” SŁAWOMIRA MROŻKA TO SPOTKANIE DWÓCH POSTAW POLAKÓW NA EMIGRACJI: AA I XX. SFRUSTROWANY RZECZYWISTOŚCIĄ I MEGALOMAŃSKI INTELIGENT AA ORAZ „TYPOWY” I OSZCZĘDZAJĄCY NA WSZYSTKIM CHŁOPOROBOTNIK XX MIESZKAJĄ RAZEM W SUTERENIE. W NIEOKREŚLONYM CZASOWO I GEOGRAFICZNIE MIEJSCU, TOCZĄ PEŁEN NAPIĘCIA DIALOG, KTÓREGO TRZECIM BOHATEREM STAJE SIĘ JĘZYK. JĘZYK PODSTĘPNY I (WSZECH)WŁADNY.

JAK BRZMI DZISIAJ, W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI HISTORYCZNO-POLITYCZNEJ, SŁYNNE DZIEŁO AUTORA, KTÓRY EMIGRANTEM BYŁ NAJPIERW Z KONIECZNOŚCI, A PÓŹNIEJ Z WYBORU? PRZED JAKIMI GRANICAMI STOJĄ BOHATEROWIE W ŚWIECIE „OTWARTYCH GRANIC”? SPRAWDZĄ TO DWAJ MŁODZI AKTORZY – EMIGRANCI Z INICJATYWĄ.