henning

jest wicedyrektorem Kinder- und Jugendtheaterzentrum der Bundesrepublik Deutschland (Centrum Teatru Dzieci i Młodzieży w Republice Federalnej Niemiec; www.kjtz.de) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Studiował germanistykę i historię w Hamburgu. Od roku 1981 do 1989 pracował jako dramaturg w teatrach w Coburgu, Osnabrück i Bremie. Obecnie jego praca skupia się głównie na promocji dramaturgii oraz autorów teatralnych jak również na międzynarodowej wymianie w teatrze dla dzieci i młodzieży. Jest członkiem komisji działu teatralnego Instytutu Goethego jak również przewodniczącym „Interplay Europe”, stowarzyszenia zajmującego się promocją młodych europejskich dramatopisarzy. Opublikował wiele książek o literaturze dramatycznej dla młodych odbiorców. Jest również wydawcą serii Biblioteka Teatralna w Klett Verlag.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status