1. Niniejszy regulamin dotyczy działalności Cieni Teatru, zwanych dalej Cieniami .
 2. Działalność w grupie Cieni jest dobrowolna i ma charakter wolontariatu.
 3. Wstąpić do grupy może każdy miłośnik teatru wyrażający i wykazujący chęć do współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.
 4. Aby wstąpić do Cieni należy przyjść na spotkanie i zgłosić chęć współpracy opiekunowi grupy.
 5. Każdy Cień ma obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu, ma równocześnie prawo do korzystania z przywilejów w nim wymienionych.
 6. Nie stosowanie się do poniższych zasad karane jest zawieszeniem w prawach Cienia lub usunięciem z grupy. Rodzaj kary winien być wprost proporcjonalny do winy i odwrotnie proporcjonalny do poczucia winy delikwenta :)
 7. Interpretatorem regulaminu Cieni jest opiekun grupy i przewodniczący [1]. Wszelkie ostateczne decyzje podejmowane są przez ogół Cieni w wyniku głosowania.
 8. Za zadania Cienia uważa się:
  • redagowanie Nieregularnika Teatralnego
  • pomoc przy obsłudze niektórych spektakli [2]
  • udział w akcjach promocyjnych
  • kolportaż materiałów reklamowych
  • prowadzenie Kroniki Cieni Teatru
  • inną pracę na rzecz Teatru po wcześniejszym uzgodnieniu z którymś z pracowników
 9. Każdy Cień ma obowiązek:
  • dbania o dobre imię Teatru i grupy [3] w Teatrze i poza nim
  • zachowywania się godnie i adekwatnie do pełnionej przez siebie funkcji, czyt. trzymaj emocje na wodzy i nie płacz po obejrzeniu spektaklu (sic!)
  • stosowanie się do poleceń wszystkich pracowników Teatru
  • przestrzeganie bezwzględnego zakazu wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla pracowników Teatru (chyba, że któryś z nich zarządzi inaczej) [4]
  • szanowanie czasu pracy i odpoczynku pracowników
 10. Każdy Cień ma prawo do:
  • bezpłatnego wstępu na spektakle na podstawie identyfikatora / karnetu / legitymacji/  [5] wydawanego / -ej na czas określony, który / -a po przeterminowaniu można terminować na nowo [6] :)
  • uczestnictwa w spotkaniach (choć jest to jednocześnie jego powinność!!!)
  • dostępu do materiałów dotyczących spektakli i działalności Teatru
  • korzystania z życzliwości pracowników Teatru, objawiającej się promiennym uśmiechem na spracowanych licach :)
 11. Korzystając z prawa do darmowych spektakli każdy Cień ma obowiązek przestrzegania następujących zasad:
  • wchodzi na widownię jako ostatni i tylko wtedy, jeśli są wolne miejsca
  • zajmuje miejsca powyżej 5 rzędu [7]
  • podczas trwania spektaklu zachowuje się w sposób odpowiedni dla miejsca i sytuacji, swoim zachowaniem nie przeszkadza widzom ani aktorom

[1]Obecnie – ąca. ;-)

[2] Premierowych, gościnnych i przy imprezach okolicznościowych.

[3] Nie popadać jednak w ksenofobię i cielęcy zachwyt!!! Jest to bowiem wysoce niestosowne i świadczy o wąskich horyzontach myślowych…

[4] W przypadku wątpliwości, które to miejsca, należy zapytać!

[5] Niepotrzebne skreślić.

[6] Terminować oznacza nadać nowy termin ważności.

[7] Zasada ta nie obowiązuje podczas spektakli gościnnych, kiedy to zajmuje miejsca wyznaczone przez obsługę widowni.

 

Dodaj swój komentarz:
IMIĘ
E-MAIL

Z powodu ochrony przed spamem Twój komentarz zostanie wyświetlony po akceptacji przez administratora strony.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status