Organizowana od 2000 roku cykliczna impreza o nazwie DNI DRAMATURGII to dwudniowe święto teatralnych tekstów, w ramach którego wałbrzyszanie mają możliwość zapoznania się z najnowszą dramaturgią polską i europejską, a także z literaturą, którą znamy, znamy. Formułą prezen­tacji tekstu jest „szkic sceniczny”, koncentrujący się przede wszystkim na słowie, na plan dalszy spychający inne elementy przedstawienia.

» Historia Dni Dramaturgii

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status