Zainspirowani, ale nade wszystko zaniepokojeni zniknięciem tekstów Josepha Conrada z kanonu obowiązkowych lektur szkolnych, postanowiliśmy w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu rozpocząć z nauczycielami, pedagogami oraz uczniami dyskusję, pytając po prostu CO CZYTAJĄ? Czy do lektury szkolnej można podejść twórczo, czytać świeżo, czy wpisanie na tę listę, czyni z niej ramotę z podpisem „nie tykać”?
Zorganizowaliśmy więc 1. Festiwal Teatru Lekturowego

TDSz zaprosił szkoły do udziału w przeglądzie inscenizacji lektur szkolnych, wybranych i przygotowanych przez uczniów pod opieką nauczycieli. Zamiast bryków – angażująca wyobraźnię ściąga teatralna na deskach profesjonalnego teatru. Tytuły – do wyboru. Konfrontacja – konkursowa. Cel – zachęcić młodzież do poznawania kanonu, a nauczycieli – do twórczego z nim dialogu i wspólnej zabawy.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało dziewięć grup z różnych szkół Wałbrzycha i Regionu, które staną w konkursowe szranki i zaprezentują swoje przedstawienia na scenie wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego. Zapraszamy 12 grudnia br., od godziny 10:00 na 1. Festiwal Teatru Lekturowego!

W programie:

1. FESTIWAL TEATRU LEKTUROWEGO
12 grudnia 2017 / 10.00 – 16.00 (17. 00)

10:00 / oficjalne otwarcie 1. FTL

  1. PSP 37 w Wałbrzychu / WSZYSCY JESTEŚMY OSKARAMI (na postawie OSKAR I PANI RÓŻA) / 20 min
  2. SP w Janowicach Wielkich / NIEWIARYGODNE PRZYGODY MARKA PIEGUSA / 20 min
  3. ZS 2 w Wałbrzychu / OPOWIEŚĆ WIGILIJNA / 25 min

ok.12.00 / PRZERWA

  1. SP nr 2 w Nowej Rudzie / LATARNIK / 30 min
  2. I LO w Dzierżoniowie / MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ / 10-15 min
  3. SP 2 w Nowej Rudzie / MAŁY KSIĄŻĘ / 30 min

ok. 14.00 / PRZERWA

  1. PG 13 w Wałbrzychu / ZŁODZIEJKA KSIĄŻEK / 15-20 min
  2. LO 1 w Wałbrzychu / CZESŁAW MIŁOSZ / 30 min
  3. Energetyk / DZIADY cz. II (na podstawie) / 25-30 min

16.00 / PRZERWA NA OBRADY JURY

16.30- 16.45 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW i ZAMKNIĘCIE 1. FTL

Zgłoszenia do 30 października.

Szczegółowych informacji udziela pedagożka teatru: 74/64 88 315.

W teczkach znajdą Państwo regulamin i „know how” – czyli zbiór podpowiedzi, jak zrobić to dobrze.

pobierz formularz zgłoszeniowy

 

REGULAMIN I FESTIWALU TEATRU LEKTUROWEGO
WAŁBRZYCH 2017

więcej

§1

Inicjatorem I Festiwalu Lektur Szkolnych jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu zwany dalej Teatrem.

§2

Wydarzenie o nazwie I Festiwal Lektur Szkolnych odbywać się będzie 5 grudnia 2017 roku w siedzibie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

§3

W przypadku dużej liczby zgłoszeń o wysokiej jakości artystycznej Teatr zastrzega sobie prawo do przedłużenia wydarzenia o jeden, kolejny dzień.

§4

Wydarzenie ma charakter konkursowy. Do udziału w konkursie można zgłaszać projekty dowolnych wydarzeń teatralnych, które w sposób autorski i twórczy interpretują utwory z obowiązujących list lektur: obowiązkowej i uzupełniającej.

§5

>Wydarzenie ma charakter konkursowy. Do udziału w konkursie można zgłaszać projekty dowolnych wydarzeń teatralnych, które w sposób autorski i twórczy interpretują utwory z obowiązujących list lektur: obowiązkowej i uzupełniającej. Teatr nie ogranicza formy – powinna mieć jednak ona wyraźnie charakter sceniczny – np. spektakl, czytanie per formatywne, performance, koncert itp.

§6

Ocenie konkursowej podlegają gotowe pokazy, odbywające się w dniu i miejscu wydarzenia.

§7

Pokaz nie może przekraczać czasu 30 minut.

§8

Zgłaszającym może być nauczyciel lub pedagog dowolnej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z Wałbrzycha i całego Dolnego Śląska.

§9

Przygotowany projekt i pokaz powinien zostać przygotowany przez uczniów pod opieką zgłaszającego nauczyciela.

§10

Nad każdym projektem i pokazem opiekę może sprawować dowolna liczba nauczycieli.

§11

Liczna uczniów, biorących udział w każdym z projektów powinna być nie mniejsza niż pięć. Mogą oni uczyć się w różnych klasach i być w różnym wieku. Powinni jednak być uczniami tej samej szkoły.

§12

Jeden nauczyciel może zgłosić jeden projekt.

§13

Szkoła może zgłosić dowolną liczbę projektów, jednak każdy z nich powinien odbywać się pod opieką innego nauczyciela / innych nauczycieli i angażować do udziału innych uczniów.

§14

Zgłoszenie może zostać przyjęte poprzez nadesłanie deklaracji na adres Teatru, na adres e-mail sekretariat@teatr.walbrzych.pl lub poprzez bezpośredni kontakt z pedagożką Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu – Dorotą Kowalkowską.

§15

Zgłoszenie powinno napłynąć w nieprzekraczalnym terminie 29 października.

§16

Pokazy konkursowe oceni jury w składzie: Danuta Marosz, Dorota Kowalkowska i Łukasz Zaleski. W przypadku wypadków losowych skład jury może ulec zmianie.

§17

Lista nagród przewidzianych w konkursie zostanie przedstawiona w późniejszym terminie w osobnym zarządzeniu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status