X Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne finansowane są ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

VII Wałbrzyski Pomost Teatralny11. Wałbrzyska Scena Festiwalu WROSTJA
finansowane są ze środków Gminy Wałbrzych

Karnet na okaziciela, w ramach którego każdy posiadacz karnetu jest uprawniony do obejrzenia wszystkich spektakli prezentowanych podczas X FANABERII TEATRALNYCH.

KARNET ULGOWY
cena: 270 pln

KARNET NORMALNY
cena: 450 pln