IDEA SEZONU

We wrześniu 2013 TDSz rozpoczyna 50. jubileuszowy sezon teatralny pod nazwą NORMALSI: ŻADNYCH HEROSÓW. DEKALOG, w ramach którego zamierza pogłębiać refleksję dotyczącą dzisiejszej, determinowanej przemianami kulturowymi i cywilizacyjnymi, moralności. W nowym sezonie interesują nas dylematy i wybory etyczne statystycznej większości społeczeństwa, kategoryzowanej powszechnie jako „mieszczaństwo”, „klasa średnia” czy „przeciętna większość”. Po herosach, bohaterach popkultury, polityki i mediów, wielkich mitycznych postaciach, historycznych legendach i współczesnych ikonach, przyszedł czas na „normalsów”. Chcemy poznawać, analizować   i zadawać pytania o codzienne wybory egzystencjalne społeczeństwa nazywanego przez wybitnego socjologa Ulricha Becka „społeczeństwem ryzyka” czy, jak określił je Erving Goffman – „społeczeństwem podglądactwa”. Podejrzymy świat „praktyków normalności” i „depozytariuszy norm”, by dowiedzieć się,  dlaczego milczą, nie zgłaszają sprzeciwu, co skrywają ich „normalne” historie i „zwykłe domy”, odbijające XXI-wieczne przemiany modeli tożsamości, rodzin, światopoglądów.

„Milcząca normalność”, nieposiadająca swej reprezentacji w teatrze,  w czasach dokonujących się przemian politycznych, ekonomicznych i obyczajowych, domaga się głosu. Zadaniem programowym Teatru będzie więc przyjrzenie się najistotniejszym problemom społeczno-egzystencjalnym dzisiejszego „normalnego człowieka”, poprzez wnikliwe i krytyczne rozpoznanie tej z gruntu podejrzanej definicji, w relatywny sposób zakorzenionej już w samym języku.

 

Wglądem w świat „normalsów” zajmował się wcześniej prąd artystyczny znany w Polsce pn. „Kino Moralnego Niepokoju”. Wielcy twórcy polskiego kina, czerpiąc z tradycji nowego realizmu i nowej fali, opowiadali historie o doświadczeniach egzystencjalnych, etycznych, emocjonalnych ludzi pochodzących z różnych środowisk. Owi twórcy, obnażając „zwykłego” człowieka w jego pragnieniach, dążeniach i uwikłaniach, potrafili ukazać szerszą perspektywę społeczną czasu, w jakim żyli. Właśnie dzięki takim dziełom jak choćby „Aktorzy prowincjonalni”, „Bez znieczulenia”, „Amator”, „Wodzirej” dowiadujemy się prawdy o tamtym okresie i ludziach ówcześnie żyjących, w perspektywie szerszej niż bieżąca, interwencyjna czy dokumentacyjna.

Dlatego ciekawi aktualności prawdy o człowieku, jaką przekazywała tradycja KMN, patronem naszego sezonu uczyniliśmy „DEKALOG”, czyli dziesięcioodcinkowy serial duetu Kieślowski – Piesiewicz, kanoniczny cykl polskiej kinematografii. Wychodząc od tematyki filmów Kieślowskiego jako próby artystycznego określenia kondycji mentalnej człowieka lat 80-tych XX wieku, chcemy zbadać kondycję współczesnych „normalsów”, a także przyjrzeć się krytycznie samemu kanonowi, rozmontowując narosłe wokół niego wyobrażenia i stereotypy. Jak dziś działają definicje i problematyka zaproponowana przez twórców filmowego cyklu? Kto decyduje o „normalności” i wyznacza „normy” życia?

Idąc tropem Dekalogu jako zbioru norm etycznych oraz haseł wywoławczych planowanych spektakli, chcemy zadać pytanie o traktowaną często ironicznie, kondycję duchową współczesnego społeczeństwa: jak się macie, Normalsi?

 

Komentarze widzów:

  • w dzisiejszym świecie, czasem mocno zagubionym jest ogromna potrzeba kultury teatru,gratulujemy

Dodaj swój komentarz:
IMIĘ
E-MAIL

Z powodu ochrony przed spamem Twój komentarz zostanie wyświetlony po akceptacji przez administratora strony.