DYREKCJA TEATRU DRAMATYCZNEGO:
Dyrektor Naczelny – Danuta Marosz
dyrekcja@teatr.walbrzych.pl
Dyrektor Artystyczny – Maciej Podstawny
maciej.podstawny@o2.pl

Angelika Cegielska, Sara Celler – Jezierska, Aleksandra Cybulska, Karolina Krawiec, Roksana Lewak, Joanna Łaganowska, Rozalia Mierzicka, Irena Sierakowska, Irena Wójcik, Mirosława Żak, Michał Kosela, Rafał Kosowski, Piotr Mokrzycki, Filip Perkowski, Dariusz Skowroński, Czesław Skwarek, Piotr Tokarz, Ryszard Węgrzyn

INSPICJENTKI / SUFLERKI:

Iwona Skiba, Anna Solarek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Głocka
a.glocka@teatr.walbrzych.pl

KIEROWNIK LITERACKI

Łukasz Zaleski
lucas_zalesky@o2.pl

PEDAGOG TEATRU

Dorota Kowalkowska
dorotakowalkowska@gmail.com

ORGANIZATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ

Joanna Podlewska
koordynator@teatr.walbrzych.pl

SEKRETARIAT I KADRY

Dorota Zagrodzka – kierownik, Ludmiła Sidor
sekretariat@teatr.walbrzych.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Grażyna Marciniak, Teresa Rajca, Elżbieta Szałata
ksiegowosc@teatr.walbrzych.pl

BIURO WSPÓŁPRACY Z PUBLICZNOŚCIĄ

Renata Haraźna – kierownik, Elżbieta Burka, Krystyna Ferenc, Krzysztof Kobielec
biuro@teatr.walbrzych.pl

DZIAŁ REKLAMY

Sylwia Niemasz – kierownik, Paulina Janczak
reklama@teatr.walbrzych.pl

DZIAŁ PROMOCJI

Danuta Kocan
promocja@teatr.walbrzych.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

Roman Bernat - kierownik
kierownik.techniczny@teatr.walbrzych.pl

Pracownia elektroakustyczna
Mirosław Orłowski - kierownik, Marcin Prokop - zastępca kierownika, Tomasz Bernaś, Andrzej Rzyman

Pracownia stolarsko – tapicerska
Jarosław Skudynowski - kierownik, Andrzej Heller

Pracownia krawiecka
Anna Truszkowska - kierownik

Obsługa sceny
Mirosław Zarzecki - brygadier, Sylwester Czyżewski, Mirosław Szczerski, Szymon Szkólski

Technik charakteryzator
Joanna Majewska

Rekwizytor
Wojciech Miśko

Garderobiana
Grażyna Tomczak

Pomoc garderobianej, praczka
Patrycja Szkólska

Magazyn kostiumów
Aleksandra Wasik

DZIAŁ GOSPODARCZY

Janusz Krzyszpin - kierownik, Marta Rosiak - specjalista ds. administracyjnych
administracja@teatr.walbrzych.pl

Radca prawny
Jolanta Pochorecka

Specjalista d/​s zamówień publicznych
Bożena Brzoza

Specjalista d/​s BHP
Stefan Ławniczak

Inspektor d/​s przeciwpożarowych
Marek Kicka

Służba asystencyjna przeciwpożarowa podczas trwania spektakli
Ryszard Górecki

Sprzątające
Leokadia Cierniak, Joanna Górna, Barbara Sobczyk, Barbara Żołna

Portierzy
Stanisław Andruszkiewicz, Henryk Grzebielucha, Jan Janc, Zbigniew Mikołajczak

Konserwator
Bogdan Wyszyński